Trykktesting av boliger

trykktestingTrykktesting, også kalt lekkasjemåling, gjøres for å måle hvor lufttett boligen din er. Helt siden 1981 har det vært offisielle krav til lufttetthet i bygg. Dette for å unngå at nordavinden blåser rett gjennom veggene, og tapper ut varmen. Gjennom tidene har myndighetene skjerpet kravene.
Og i det som kalles ”Kontrollforskriften”, innført 01.01.13, er det kommet krav til dokumentasjon og kontroll av lufttettheten.

Trykktesting av store og/eller spesielle bygg:
Større bygg som idretts-/svømmehaller, kontorer, sykehjem, skoler, barnehager, leiligheter, m. m har vanligvis enda strengere tetthetskrav enn eneboliger og rekkehus.

Da tetthetskravene normalt gjelder for nye konstruksjoner, kan det videre oppstå krav til testing av et tilbygg/utvidelse, men ikke den eldre, opprinnelige bygningskroppen. Slike situasjoner krever høy kompetanse og nøye planlegging for å få en korrekt testing.

Dersom bygget viser seg å ikke være tett nok kan man lokalisere lekkasjene gjennom termografi og et termokamera.

Gjennom flere år har Nestor Takst samlet solid erfaring og gode rutiner i å utføre trykktesting både store, frittstående bygg og tilbygg.

Som eksempler kan nevnes nye Rådhuskvartalet og Aquarama badeland som frittstående bygg i Kristiansand. Samt nye passasjerterminalen på Gardermoen, som er en utvidelse av eksisterende bygningsmasse.

Kontakt oss gjerne på telefon 38 11 11 45 eller e-post post@nestortakst.no for en uforpliktende og gratis dialog om trykktesting.