Nestor Takst er et av de største uavhengige takstmann miljøene i Kristiansand, Arendal og Norge forøvrig, som utfører byggtaksering og skadetaksering. Tidligere het selskapet Takstkontoret Johan Roland AS. Som følge av vekst og utvikling ble det naturlig å finne et nytt navn. Nestor brukes som begrep for den eldste og mest erfarne i en gruppe. Vi synes dette passer godt for et fagmiljø med over 100 års samlet erfaring innen takst og byggfag. Navnet gir oss også en tydelig forpliktelse og mye å strekke oss mot i tiden fremover. I tiden fremover vil vi i enda større grad markere oss som et av de største og mest erfarne uavhengige takstmiljøene i Norge.

boligtaksering
næringstaksering
verditaksering

skadetakseringselge bolig selvtrykktestinguavhengig kontrolltermografiboligtaksering