Nestor Takst er et av de største uavhengige takstmann miljøene i Kristiansand, Arendal og Norge forøvrig, som utfører byggtaksering og skadetaksering. Tidligere het selskapet Takstkontoret Johan Roland AS. Som følge av vekst og utvikling ble det naturlig å finne et nytt navn. Nestor brukes som begrep for den eldste og mest erfarne i en gruppe. Vi synes dette passer godt for et fagmiljø med over 100 års samlet erfaring innen takst og byggfag. Navnet gir oss også en tydelig forpliktelse og mye å strekke oss mot i tiden fremover. I tiden fremover vil vi i enda større grad markere oss som et av de største og mest erfarne uavhengige takstmiljøene i Norge.

boligtaksering
næringstaksering
verditaksering

Nestor Takst er en av grunnleggerne til kjedesamarbeidet Takstnett.

Kjeden består av håndplukkede, høyt kvalifiserte takstforetak med mange års eksistens og erfaring. Medlemmene er jevnt fordelt i hele Sør-Norge fra Drammen i øst til Ålesund. I tillegg har vi ett medlem i Tromsø. Kjeden er likevel under konstant utvikling. For siste oppdatering, se www.takstnett.no

Ved raskt å kunne flytte på takstmenn gjør Takstnett oss i stand til å påta oss enda større oppgaver, med enda større vanskelighetsgrad enn vi ville klart alene. Videre utnytter vi den brede spisskompetansen som kjedesamarbeidet gir oss. Til beste for kundene våre

takstnett

skadetakseringselge bolig selvtrykktestinguavhengig kontrolltermografiboligtaksering