Uansett hvor godt vi prøver å sikre oss, kan det oppstå ulike skader på boliger og andre bygg. Heldigvis har de fleste tegnet en god skadeforsikring på bygning og innbo.

Ved skade meldes dette normalt fra huseier til forsikringsselskapet som igjen sender en takstmann for skadetaksering.

På vegne av alle forsikringsselskapene håndterer vi årlig flere hundre skader på Sørlandet. Fra de helt minste, til skadebeløp på flere millioner kroner.

skadetaksering