Takstbransjen er preget av faguttrykk som boligsalgsrapport, BTA, egenerklæring, verditakst, p-rom, s-rom, markedsleie, skiftetakst, lånetakst, m. m.

Ofte vet ikke kunden nøyaktig hvilket takstprodukt som er nødvendig. Gjennom tett  dialog vil vi avklare behov, og forklare uttrykk, slik at kunden får riktig rapport uten å betale mer enn nødvendig.

Våre medarbeidere er høyt kvalifisert innenfor faget. De utarbeider rapporter uten binding til noen av partene, eller andre som kan ha interesse av et bestemt utfall av saken

illus_right