Nestor Takst er et av de største uavhengige takstmiljøene i Norge. Siden 1998 har vi tilbudt boligtaksering, næringstaksering og verditaksering. Nestor Takst er en uavhengig og objektiv aktør, uten bindinger til banker, forsikringsselskaper, byggmestre, utbyggere og entreprenører.

Selskapet ble etablert som enkeltmannsforetak i 1998. Etableringen var et resultat av Johan Rolands lange erfaring innen termografi og interesse for bygningsskader, i kombinasjon med hans bakgrunn som snekker og byggmester. I 2004 ble satsingen utvidet med en nyansettelse i 100% stilling. Vi flyttet samtidig til mer hensiktsmessige lokaler på Fagerholt, rett øst for Kristiansand sentrum. I 2007 konverterte vi til aksjeselskap med navnet Takstkontoret Johan Roland AS. Siden har veksten fortsatt. I dag er vi 9 ansatte med solid takstfaglig kompetanse og kontor både i Kristiansand og Arendal.

Som følge av vekst og utvikling ble det naturlig å velge et nytt navn på selskapet. Nestor brukes som begrep for den eldste og mest erfarne i en gruppe. Vi synes dette passer godt for et fagmiljø med over 100 års samlet erfaring innen takst og byggfag. Navnet gir oss også en tydelig forpliktelse og mye å strekke oss mot i tiden fremover. Nestor Takst har mye virksomhet i både Aust- og Vest Agder og har allerede mange oppdrag i andre deler av landet. Både stat, fylke, kommuner, næringsliv og private er kunder hos oss.

I tiden fremover vil vi i enda større grad markere oss som et av de største og mest erfarne uavhengige takstmiljøene i Norge.