Nestor takst har et ledende fagmiljø i Norge innen lekkasjemåling og termografi. Siden 1981 har byggforskriftene hatt tallfestede krav til hvor store luftlekkasjer som aksepteres. Jo større luftlekkasjer i en bygning, jo mer trekk vil du føle, og jo høyere energiforbruk vil du få. Gjennom årene er kravene stadig skjerpet.

Vår erfaring på lekkasjemåling strekker seg tilbake til tidlig på 2000-tallet, og vi utvikler oss stadig. Både utstyrs- og kompetansemessig.

Vi har lekkasjemålt flere hundre bygninger, og har ennå ikke funnet bygningsvolum som er for store eller for små til å måles. Ved behov måler vi også nøyaktig lekkasjetall på kun en utvalgt del av bygning f. eks. en leilighet, en hel etasje, eller tilbygg.

Hvis lekkasjetallet blir funnet høyt, vil termografi kunne lokalisere lekkasjene.  Deretter kan en håndverker gjennomføre en målrettet og kostnadseffektiv utbedring. Med termografi avsløres også mulige kuldebroer, dvs. uisolerte, eller svakt isolerte felt i bygningskroppen.

Vi har en solid referanseliste, både på lekkasjemåling og termografi, i og utenfor agderfylkene. Det være seg bygninger du aldri har hørt om, eller som du kanskje daglig ser eller besøker selv.

Johan Roland er en av landets mest erfarne termografører og trykktestere. Sertifisert av Det Norske Veritas i 2006, og til Level 2-termografør av Infrared Training Center i 2009.

IMG_1702_lite
01 Termofoto