Håndverkere leverer vanligvis et faglig godt produkt i henhold til inngåtte avtaler.  Dessverre hender det også at leveranser ikke svarer til forventningene.  I slike tilfeller er det godt å ha en faglig dyktig støttespiller som Nestor Takst. Vi gjør en objektiv vurdering av arbeidet som er gjort, opp mot gjeldende forskrifter, avtaler, eller en normalt god stand.

På den måten kan det avklares om det bør rettes reklamasjonskrav mot håndverker eller om betaling bør holdes tilbake. Om problemstillingene blir av juridisk art, anbefaler vi å innhente slik hjelp.

Tilsvarende problemstilling kan oppstå om du kjøper en brukt bolig, hvor du oppdager at boligen er i langt dårligere stand enn du regnet med.

Vi har lang erfaring i disse oppdragstypene. Og blir jevnlig rekvirert av den ene eller andre parten. Både entreprenører, forsikringsselskaper og forsmådde boligkjøpere er på vår kundeliste.

Uansett hvem som er vår oppdragsgiver, er det vår plikt å avklare de bygningsmessige forholdene på en objektiv måte, uten å ha partiske interesser.