Vi hjelper deg med uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging.

Kontrollen er en kvalitetssikring av resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

1. januar 2013 ble det innført nye byggforskrifter. Disse krever at en uavhengig part skal kontrollere våtrom og lufttetthet i alle nye boliger. Litt forenklet skal kontrolløren da se etter at håndverkerne er kvalifisert til arbeidet, og at de utfører etter gjeldene rutiner.

Kontrolløren skal være en uavhengig part, uten bindinger til håndverkerne eller andre som er involvert i byggingen. Normalt er det derfor huseier (tiltakshaver) som rekvirerer kontrolløren.

Nestor Takst har sentral godkjenning for kontroll i tiltaksklasse 1, samt erfaring fra kontroll i tiltaksklasse 2.

I større bygg er det videre krav til kontroll av bygningsfysikk, brannprosjektering, geoteknikk og konstruksjonssikkerhet.

Om du har spørsmål til uavhengig kontroll og ønsker å få oss til å kontrollere, er det bare å ringe oss på tlf 38 11 11 45, eller send en e-post til post@nestortakst.no. Vi gir deg gjerne råd!

illus_right