Store bygg så som idrettshaller, skoler og barnehager, aktivitetsbygg, administrasjons- og kontorbygg, verksted, industri, boligblokker, o.l.  har minst like strenge krav til lufttetthet som andre og mindre bygg.

Nestor Takst har god erfaring med trykktesting av store bygg. Hittil har vi trykktestet bygg på mer enn 40 000 kubikkmeter. Det tilsvarer en hel fotballbane med gjennomsnittlig høyde på nesten 3 etasjer.  Vi har ennå ikke nådd noe grense.

Referanseliste kan utleveres på forespørsel.

1128